Monthly Archives: juni 2021

KrúspuntArchives

Fryske fespers te Ljouwert

Wy noegje de lêzers fan de Krúspunt-hiemside graach út foar de folgjende Fryske fesper op 27 juny o.s. yn de Jacobiner of Grutte Tsjerke yn Ljouwert. Wol graach fantefoaren even opjaan op it adres: fryskefesper@gmail.com De fesper sil fierd wurde de jûns om 19.00 oere. Tagelyk kin de tsjinst troch hiel wat mear minsken digitaal meibelibbe

Read more

Itenser rûnte

Dr Ton de Kok: ‘De God van Spinoza, een God voor iedereen’ Ton de Kok hat net in koarte omskriuwing fan syn ûnderwerp tastjoerd omdat de titel wol himsels sprekt. Hy hat wol earder yn Itens west. As âld-marinier en âld Twadde Keamerlid is er letter mei in stúdzje filosofy begûn en joech er oant

Read more

Itenser rûnte

Ds Willemien Keuning: ‘Theologie na de stichting van de staat Israël’ Toen enige decennia na deTweede Wereldoorlog de realiteit van de Holocaust begon door te dringen, werden er (met name in Nederland) pogingen ondernomen om dat theologisch te verwerken. Er ontstond een ‘Theologie na Auschwitz’. In de kerkorde van de PKN staat dat de kerk

Read more

Itenser rûnte

Ruud Bartlema: Kleuren van de ziel Een lezing over de schilderkunst van Marc Chagall aan de hand van afbeeldingen. Chagall is een fenomeen geweest. Geboren in Vitebsk (1887) en opgegroeid in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de mystiek van het Chassidisme heeft hij tot aan zijn dood geschilderd vanuit de diepe

Read more

Itenser rûnte

M.C.Walraven: Rembrandt en het Jodendom De ‘Joodse’ Rembrandt. Een mythe ontrafelt. In de afgelopen eeuwen is de romantische mythe ontstaan dat Rembrandt een speciale band met Joden had. Hij zou bevriend zijn geweest met de filosoof Spinoza en rabbijn Menasse ben Israël. In zijn  schilderijen zag men soms zelfs sporen van Joodse mystiek en verwijzingen

Read more

Itenser Rûnte

Dr Tjerk de Reus: Ad den Besten en K.H.Miskotte Ad den Besten (1923-2015) noemde de theoloog K.H.Miskotte (1894-1976) zijn ‘geestelijke vader’. Wie nagaat hoe Den Besten zich heeft ontwikkeld, als dichter en als denker, krijgt in beeld hoe dit vorm kreeg. Vooral  ‘Edda en Thora’(1939) het grote boek van Miskotte tegen heidendom en nazisme gaf

Read more