Een ‘kleasterrûntsje’ vanuit Gerkeskleaster

Een ‘kleasterrûntsje’ vanuit Gerkeskleaster

 tsjerkepaadvignet                                                                   

Kleasterrûntsjes zijn wandel- en fietstochten door Fryslân. De start is bij een kerk, vaak van oorsprong een parochiekerk, die na de reformatie de dorpskerk werd. De meeste kerken zijn alleen op zaterdagmiddag tijdens Tsjerkepaad in de zomermaanden open. Onderweg kun je als een pelgrim genieten van de natuur en de stilte tot je laten spreken. De wisselwerking tussen mens en omgeving brengt respect mee voor de eigen aard van die omgeving. Hiermee kun je aan je eigen leven een nieuwe waarde toevoegen.

Kloosters bepaalden eeuwenlang mee het Friese landschap. De bewoners leverden een belangrijke bijdrage aan it Fryske gea. De kerk van Gerkeskleaster was ooit het brouwhuis van het klooster Jeruzalem. Bij Burum stond het klooster Galilea en in het dorp was een uithof, een nevenvestiging van een klooster.

Op zaterdag 19 augustus wordt vanuit Gerkeskleaster een wandeltocht van ongeveer 17 km. georganiseerd. Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom in de kerk van Gerkeskleaster. Hier wordt om 10 uur een korte viering gehouden. De (dag)wandeltocht, in groepsverband, gaat via Visvliet naar Burum. Deels langs de Friese Straatweg en de Trekvaart wandelen we terug naar Gerkeskleaster. Vanaf  half 4 wordt het pas geopende kloostermuseum bezocht en is er gelegenheid voor een nazit.

De kosten bedragen € 5,– per persoon. Wel graag zelf een lunchpakket meenemen, onderweg wordt soep aangeboden. Opgave tot woensdag 16 augustus via kleasterpaad@gmail.com  

kleasterruntsje tsjerkepaad

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tien − 10 =