Expositie “Liefde en dood – monumentale pasteltekeningen van Harry Miedema

Expositie “Liefde en dood – monumentale pasteltekeningen van Harry Miedema

Op zaterdagen 21 en zaterdag 28 mei organiseren wij rond de expositie “Liefde en dood – monumentale pasteltekeningen van Harry Miedema” twee groepswandelingen langs de kerken die meedoen aan dit evenement met de daar tentoongestelde monumentale tekeningen. Op 21 mei voert de tocht langs de kerken van Blessum, Leons, Boksum en Deinum, op 28 mei langs die van Baard, Winsum, Easterlittens en Mantgum. Vertrek: beide dagen om 10. 00 uur. Op 21 mei vertrekken we vanaf de Mariakerk in Blessum, op 28 mei vanaf de Sint Gertrudiskerk in Baard. De tocht is beide keren ruim 15 kilometer lang. De aankomst ligt rond 17.00 uur. Opgave tot uiterlijk 12.00 uur op de vrijdag daarvoor via : terlouwadri@gmail.com  Kosten inclusief koffie en thee onderweg, lunch en programmaboekje € 22,50 per persoon. Minimum aantal deelnemers:10 per tocht; maximum aantal deelnemers: 25.

Meer informatie over het project in de bijlage en op www.zevenkerken.nl

Hinke Post – Knol & Adri Terlouw

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

een + tien =