Een Fries weekje in Culemborg

Een Fries weekje in Culemborg

DE ROOS VAN CULEMBORG              

www.deroosvanculemborg.nl

EEN FRIES WEEKJE!

Het hart ‘om utens’ gaat sneller kloppen. Wees er bij!

JAN JACOB SLAUERHOFF
Dinsdag 23 februari, Kwarteel, Anna Blamanweg 50, Lanxmeer, Culemborg                                                                                                                                                                                                                                Geboren op de Voorstreek in Leeuwarden (onlangs is de gelijknamige meubelzaak daar opgeheven), nog rondgescharreld op het Friese Platteland (domineesdochters uit Stiens) en daarna de wijde wereld ingetrokken. De romantische dichter met een moeilijk karakter met enkele onsterfelijke verzen (‘alleen in mijn gedichten kan ik wonen’)

Inleiding: Rieks Hoogenkamp toegang vrij, de hoed gaat rond.

FRIES FEEST
Zaterdag 27 februari 20.00 uur Voormalige synagoge, Jodenkerkstraat 5, Culemborg
Een feestelijke en leerzame bijeenkomst voor alle Friezen ‘om utens’ met bont programma. Koffie met Oranjekoek, Sjonge met Ab Warnar en Hotske de Jong, gedichten van Obe Postma en Harmen Wind, eenroos 2016 feb. 27 Doekele Terpstra fotooptreden van de Pytsje Douma (Geldermalsen) met muziekgroep en als hoofdgast DOEKLE TERPSTRA,  één van de bekendste Friezen ‘om utens’, gepokt en gemazeld in politiek, onderwijs, schaatswereld en nu zelfstandig adviseur. Wat is het om Fries ‘om utens’. Pietie Kaastra (foarsitter van het Selskip ‘Fryslân’ te Utert) stelt hem brandende vragen. Berenburg en een advocaatje.

Toegang vrij, hoed gaat rond. Parkeren op naastgelegen parkeerterrein Sint Jans Kerkhof.

aansluitend: NYNKE
Zaterdag 27 februari 22.00 uur De Graanschuur, Buitenmolenstraat 7 (100 meter van de synagoge)
Film met Monic Hendrickx en Jeroen Willems, regie Pieter Verhoeff, Nederlands ondertiteld. Schrijfster Sjoukje Bokma de Boer, alias Nynke van Hichtum, denkt in Pieter Jelles Troelstra de man van haar leven te hebben gevonden. Maar als Troelstra in de ban raakt van het socialisme, rest Nynke slechts de rol van het moederschap. Ze raakt vervreemd van de buitenwereld en van zichzelf. Vrouwen uit de SDAP zetten haar weer op het spoor van het schrijven. Maar het blijft een onophoudelijke strijd tussen moederschap en ambitie, tussen liefde en onafhankelijkheid.

FRIESE VESPER
Zondag 28 februari 17.00 uur voormalige synagoge, Jodenkerkstraat 5, Culemborg
Kerkdienst in het Fries. Voorganger: ds. Yko van der Goot, predikant doopsgezinde gemeente Zeist (was verantwoordelijk voor de godsdienstige programma’s van de NCRV). Zingen uit het nieuwe ‘Lieteboek, Sjonge en bidde thus en yn tsjerke’.
16.00 uur: voor liefhebbers: vooroefenen liederen voor de Vesper uit Lieteboek.

Gevraagd: LEZERS gedichten Postma en Wind (Feest), schriftlezing en gedichten (Vesper)
Aanmelden: Rieks Hoogenkamp, 0345-778855, hoogenkamp@ziggo.nl

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

zeventien + dertien =