Fryske Tsjerkedei in Harlingen

Fryske Tsjerkedei in Harlingen

poster friese kerkendag 2016Aan kerken, parochies en geloofsgemeenschappen in Fryslân,

L.S.,
Op zondag 2 oktober a.s. vindt de 5e Fryske Tsjerkedei plaats te Harlingen. De Werkgroep van de Gemeenschap van Kerken in Harlingen is al maanden intensief aan de slag om een mooi en inspirerend programma voor te bereiden. Het thema voor deze Kerkendag is “Bruggen”. Via de website http://www.friesekerkendag2016.nl vindt u het programma. Daar is ook het ‘Bruggenlied’ te downloaden. De Kerkendag kost natuurlijk geld en daarom willen we vragen of u erover wilt nadenken een extra collecte in uw parochie of gemeente te houden voor deze Fryske Tsjerkedei. De gelden kunnen overgemaakt worden naar: IBAN NL 97 Rabo 0119398907, t.n.v. Werkgemeenschap van Kerken, Harlingen. Als Raad van Kerken Fryslân bevelen wij deze collecte van harte bij u aan. En we hopen u natuurlijk te zien op deze inspirerende en verbindende dag.
Markt der Mogelijkheden
Tijdens de Fryske Tsjerkedei 2016 kunnen relevante organisaties een info-stand beschikbaar krijgen. Deze stands staan verspreid over de diverse locaties waar ativiteiten zullen gaan plaatsvinden.
Bent of kent u een organisatie die hiervoor in aanmerking zou willen komen, dan kunt u dat doorgeven aan: ds. Ulbe Tjallingii (ambtelijk secretaris RvK Fryslân) via het adres: tjallingii2@zonnet.nl en/of 06-14859557.
Hij neemt dan contact met u op.
We zien uit naar een inspirerende oecumenische kerkendag voor jong & oud.

Met vrede,
Ds. Margarithe Veen
Voorzitter RvK Fryslân

 

 

 

 

 

 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + dertien =