Greidhoekekatedraal yn Lollum

Greidhoekekatedraal yn Lollum

In 2014 ging de Gereformeerde kerk van Lollum over van de kerkelijke gemeente naar een pas opgerichte stichting: de Stichting Greidhoekekatedraal. Die stichting had als doel het vinden van een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw, dat voor de meeste diensten van de Protestantse Gemeente te groot was geworden.

Er begon een lange zoektocht langs bedrijven, overheden, fondsen en adviseurs. Vele plannen zijn de revue gepasseerd. We hebben gepraat met gedeputeerden en burgemeesters. Ten slotte kreeg zelfs de landelijke tv door, dat er in Lollum iets bijzonders gaande was.

Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft altijd gezegd: Dit gebouw is buitencategoriaal. Het past in geen enkele regeling. En toch (misschien wel daarom) is het uniek in zijn soort. Hecht gebouwd, teken van vervlogen tijden, een monument voor mensen die niet gewend waren van zich te laten horen.

Pastoor Jan van der Wal zei, toen hij voor het eerst in deze kerk stond: ‘Dit is de katedraal fan de Greidhoeke!’ Die naam hebben we erin gehouden.

We zijn blij, dat het conserveren van deze Greidhoekekatedraal nu waarschijnlijk binnen handbereik komt. Bovendien kan het gebouw op deze manier een passende functie krijgen voor dorp en mienskip: Seis smûke wenten mei binnenhôf en toer. In dit boekje vindt u dit uitgewerkt in woord en beeld. Het boekje is ook te vinden als pdf op de website www.kruspunt.frl.

Klik hjir foar de plannen yn it Frysk of yn it Nederlânsk.

 Nijsbrief 4
 Nijsbrief 3
 Nijsbrief 2
 Nijsbrief 1

Klik hjir foar de webside fan de stifting

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 15 =