Hoofdlijnen beleidsplan St Greidhoekekatedraal

Hoofdlijnen beleidsplan St Greidhoekekatedraal

Hoofdlijnen beleidsplan:

De stichting wil de komende drie jaar de basis leggen voor het hetgeen in de doelstelling staat beschreven. De plannen daartoe om dit te bereiken zijn:

2014

1) het zoeken van een partner in de uitvaartbranche
2) het zoeken van geldmiddelen voor de noodzakelijke werkzaamheden aan het kerkgebouw
3) het aanleggen van een donateursbestand
4) het samenstellen van een vrijwilligersteam
5) het verhuren van de kerk om de vaste lasten op te kunnen brengen

2015

1) het opstellen van een plan van uitvoering
2) het uitwerken van de plannen voor de verbouwing
3) het vergroten van het donateursbestand
4) het vergroten van de naamsbekendheid van de nieuwe bestemming van de kerk
5) het verhuren van de kerk om de vaste lasten op te kunnen brengen

2016

1) het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden
2) het verder vergroten van de naamsbekendheid van de nieuwe bestemming van de kerk
3) het opzetten van aktiviteiten volgens de nieuwe bestemming van de kerk

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van dinsdag 18 februari 2014