Introductiemorgen ‘Geloven in Fryslân’ – jaargang 2022-2023

Introductiemorgen ‘Geloven in Fryslân’ – jaargang 2022-2023

 

Ofbylding fan it skilderij ‘Buorkerij mei koalsied’ fan Jentsje Popma


21 september 2022, Nijkleaster Jorwert

‘Geloven in Fryslân’ is een cursus voor voorgangers – pastoraal werkers, predikanten, priesters – die zich willen verdiepen in de Friese context van geloven, kerk en theologie.

Deel 1 omvat 4 studiedagen. Deelnemers kunnen daarna kiezen voor Deel 2, het zelf schrijven van een artikel op het gebied van geloven, kerk en theologie in Fryslân.

Data deel 1:    26 oktober en 23 november 2022 en 11 januari en 8 februari 2023
Plaats:             Nijkleaster, Redbadkerk te Jorwert
Docenten:       Alex Riemersma, Liuwe Westra, Hinne Wagenaar, Tytsje Hibma

Informatie:      https://www.kruspunt.frl/leauwe-yn-fryslan-2022-2023/

PE:                   Accreditatie predikanten/kerkelijk werkers PKN: 2 ECTS (deel 1), 4 ECTS (deel 1 en 2)

Programma Introductiemorgen 21 september 2022 (toegang gratis):
  9.15 oere      Inloop
9.30 oere      Morgengebed
10.00 oere      Koffie/thee met kleasterkoeke – kennismaking
10.30 oere      Informatie over de cursus en introductiecollege12.00 oere      Afsluiting

Meer informatie en aanmelding bij Tytsje Hibma (0517-341859 thibma@hetnet.nl).
Aanmelding introductiemorgen vóór 15 september, aanmelding studiedagen voor 1 oktober.