Itenser rûnte

Itenser rûnte

Ruud Bartlema: Kleuren van de ziel
Een lezing over de schilderkunst van Marc Chagall aan de hand van afbeeldingen. Chagall is een fenomeen geweest. Geboren in Vitebsk (1887) en opgegroeid in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de mystiek van het Chassidisme heeft hij tot aan zijn dood geschilderd vanuit de diepe indruk die de verhalen uit de kindertijd op hem maakten. In deze lezing maken we een tocht door het werk en leven van Chagall van 1887 tot 1923.

(Ruud Bartlema (1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bekwaamde hij zich als kunstenaar aan de Vrije Akademie en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen van Maarten Krabbé. Tot zijn 62e was hij predikant en nu werkt hij als beeldend kunstenaar en docent Joodse Mystiek in Amsterdam)

Algemiene ynformaasje:
Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke fan Itens (Herfoarme tsjerke).
Yn it skoft is der kofje of tee by de koster.

Opjaan kin troch:
Losse yntreekaartsjes kostje € 7,50, oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte) of op NL23 RABO 0349 5014 08 fan de Kerkvoogdij Itens-Hinnaard. Graach namme en (email)adres/telefoan opjaan.

Ynljochtings:
Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of  email nei douwe.willemsma@hetnet.nl