Itenser Rûnte 28 jannewaris 2021

Itenser Rûnte 28 jannewaris 2021

Ds Willemien Keuning: ‘Theologie na de stichting van de staat Israël’
Toen enige decennia na deTweede Wereldoorlog de realiteit van de Holocaust begon door te dringen, werden er (met name in Nederland) pogingen ondernomen om dat theologisch te verwerken. Er ontstond een ‘Theologie na Auschwitz’. In de kerkorde van de PKN staat dat de kerk onopgeefbaar verbonden is met Israël. Toen in 1948 de staat  Israël werd gesticht, kreeg dat feit alle steun. In de euforie over dit feit was er weinig aandacht voor een ander feit dat het land Palestina niet leeg was. Palestijnse christenen verliezen hun geloof omdat er voor hen geen plaats is in dit land. Een Palestijnse priester stichtte in Jeruzalem een centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie, Sabeel genaamd (Sabeel is weg of bron)

(Willemien Keuning is no dûmny yn Mantgum, wie earder dûmny by de marine yn Den Helder, Sy is âldtestamentica en mei oprjochter fan de stifting freonen fan Sabeel yn Nederlân)

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

drie × 5 =