Itenser rûnte

Itenser rûnte

Prof Dr Jan Sietse Stilma ‘Zoveel soefi’s’

Zoveel soefi’s is een zoektocht naar het leven en de praktijk van mensen die bekend staan als soefi. Wat doen zij? Wat hebben ze gemeenschappelijk en waarin verschillen zij? Waar komen ze vandaan? Waarom zijn ze betrokken bij muziek, dans en meditatie? Zijn er vrouwelijke soefi’s ? Waarom zijn de gedichten van Roemi nog zo populair? Hoe staan ze tegenover gewelddadige zelfmoordacties van moslims?

Zomaar enkele vragen die besproken worden.

( Stilma is geboren in Hilversum; heeft een Friese vader en een Hollandse moeder en studeerde geneeskunde en oogheelkunde aan de VU in Amsterdam. Werkte als hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en vier jaar in Afrika.Woonde een tijd in Lúnbert en studeerde na de pensionering religiewetenschappen in Groningen.)

Algemiene ynformaasje:

– De jûn is op 17 desimber 2015 en begjint om 20.00 oere en nei in skoft fan sa’n 20 min kin der in diskusje plak fine of fragen steld wurde. Wy slute om 22.00 oere
– plak de Martinitsjerke yn Itens (Herfoarme tsjerke)
– Yn it skoft is der kofje of tee beskikber foar €0,50.
– ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735 HP Itens. Tel.0515331744 of email nei Douwe Willemsma

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

vijf × 1 =