Itenser Rûnte

Dec

6

Itenser Rûnte

Ds Bram Bregman: ‘Van angstkerk naar kerk van lief-hebbers’

Traditioneel ging geloven vooral over geloven in een God als Opperheer/Vader in de hemel – als een voor waar houden van een feit. Is het ook mogelijk ‘geloven ‘een andere invulling te geven? Is ‘geloven zonder God ‘ mogelijk? (eigen tekst fan sprekker)


Algemiene ynformaasje: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere, it plak is de Martinitsjerke fan Itens (de Herfoarme tsjerke) Yn it skoft is der foar € 0,50 kofje of tee by de koster
Losse kaarten kostje € 7,50
Ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of email nei douwe.willemsma@hetnet.nl

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

2 + zes =