Een Kleasterrûntsje vanuit Bolsward

Een Kleasterrûntsje vanuit Bolsward

Een Kleasterrûntsje vanuit Bolsward op zaterdag 9 september

(in satsjerkepaadvignetmenwerking met Stichting Krúspunt)

Op zaterdag 9 september wordt vanuit Bolsward een wandeltocht van ongeveer 12 km. en een fietstocht van ongeveer 35 km. georganiseerd. De kosten bedragen € 5,– per persoon. Graag zelf een lunchpakket meenemen. Opgave tot woensdag 6 september via kleasterpaad@gmail.com

Programma 9 september

Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom in de Doopsgezinde kerk te Bolsward. Hier wordt om 10 uur een korte viering gehouden. Aansluitend wordt onder leiding van een gids een stadswandeling gehouden met bijzondere aandacht voor de kloosters. De lunchpauze is om 12.00 uur in het Convent, waar soep wordt aangeboden. De wandelaars gaan daarna in groepsverband op weg naar Ugoclooster en Oldeclooster. De fietsers kunnen op eigen gelegenheid een grotere route maken,  gaan via de informatieplek over Oldeclooster naar Burgwerd, het Contourenkerkje in Witmarsum en via Schraard en Longerhouw terug naar Bolsward.

kleasterruntsje tsjerkepaadDe wandelaars gaan naar de boerderij waar Titus Brandsma is opgegroeid en houden hier een moment van bezinning, waarbij het lied Nada te turbe zal worden gezongen. Om 14.00 uur komen we in het dorpshuis van Hartwerd, waar zich een groep wandelaars van Krúspunt heeft verzameld. Onder leiding van ds. Liuwe Westra maken we vervolgens een gezamenlijke Kleasterkuier over het Oldecloosterpad. Rond 16.30 uur zijn we bij de RK Franciscuskerk en het Titus Brandsmamuseum in Bolsward, waar de wisselexpositie “In de sporen van God” te bezichtigen is.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

achttien − zeventien =