Kleasterrûntsje vanuit Leeuwarden

Kleasterrûntsje vanuit Leeuwarden

Kleasterrûntsje vanuit Leeuwarden, zaterdag 15 juli

kleasterruntsje tsjerkepaad

tsjerkepaadvignet

Het eerste Kleasterrûntsje/Kloosterrondje is op 15 juli vanuit Leeuwarden. Vanaf 9.30 uur inloop met koffie in de kosterij van de Grote Kerk. Na een korte viering volgt een wandeling door de oude binnenstad. Er kan ook een fietstocht worden gemaakt. Deelnemers aan deze tocht bezoeken een paar kerken in de nieuwbouwwijken en in de dorpen Lekkum, Huizum, Goutum en Himpens. Wandel- en fietsroute gaan langs plekken waar in het verleden kloosters hebben gestaan. Onderweg wordt een bezoek gebracht aan open kerken o.a. aan de Lutherse kerk (wandelaars) en de Agneskerk in Goutum (fietsers). Beide tochten eindigen in de Doopsgezinde Kerk.

De kosten bedragen € 5,- p.p. Maximum aantal deelnemers wandeltocht 50, voor de fietstocht is dit onbeperkt, omdat ze op eigen gelegenheid gaan. Lunchpakket meenemen. Opgave voor de wandel- en fietstocht tot uiterlijk 3 dagen van te voren via  kleasterpaad@gmail.com.

 

 

Dagprogramma Kleasterrûntsje Leeuwarden op 15 juli 2017

 

9.30 uur     Inloop Kosterij Grote Kerk
                  Ontvangst met koffie en koek

10.00 uur   Viering olv ds Tjitske Hiemstra en aansluitend vertelt Ad Fahner over Grote Kerk

11.00 uur   Vertrek wandelaars in groepsverband olv Tryntsje de Boer

                   (Vertrek fietsers individueel [zie onderstaand bij fietsroute])

Wandelroute: Monument Jodenvervolging; Nieuw Stadsweeshuis; Nieuw St. Anthony Gasthuis etc.; Pijlsteeg met tegeltableaus; Grote Kerkstraat met Waalse kerk (is op dat moment nog niet open); door kleine straatjes: Bonte Papesteeg, Speelmanstraat, Kl. + Gr. Hoogstraat, Poststraat, Minnemastraat, Eewal, Slotmakerstraat, Sacramenststraat, Voorstreek, Tuinen, Turfmarkt,

[afhankelijk van beschikbare tijd] naar Nieuwe Oosterstraat

12.30 uur  Lunchpauze in Lutherse kerk

13.30 uur  Vertrek, langs Galileakapel naar Bonifatiuskerk (kwartiertje rondkijken).

14.00 uur   Vervolg wandeling [afhankelijk van tijd] langs Ee, NHL en door Rengerspark òf rechtstreeks naar Prinsentuin en Oldehove. Naar Grote Kerkstraat, St. Anthonystraat, Bagijnestraat, Weerd, Nieuwstad, naar Wirdumerdijk.

15.00 uur   Doopsgezinde kerk

>>> <<<

Fietsroute: Door Oldegalileën en Vrijheidswijk naar Lekkum

11.30 uur    Bezoek kerk Lekkum

Terug door Rengerspark en Prinsentuin langs Dominicuskerk (indien open), en  kerk Gereformeerde Gemeente  (Achter de Hoven) (indien open), naar  kerk Goutum

13.00 uur   Lunchpauze in Agneskerk Goutum

14.00 uur   Vertrek, naar kerk Hempens.

14.30 uur   Bezoek kerk Huizum

15.00 – 16.00 uur         Doopsgezinde kerk

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 4 =