Een kleasterrûntsje vanuit Metslawier

Een kleasterrûntsje vanuit Metslawier

tsjerkepaadvignetKleasterrûntsjes zijn wandel- en fietstochten door Fryslân. De start is bij een kerk, vaak van oorsprong een parochiekerk, die na de reformatie de dorpskerk werd. De meeste kerken zijn alleen op zaterdagmiddag tijdens Tsjerkepaad in de zomermaanden open. Onderweg kun je als een pelgrim genieten van de natuur en de stilte tot je laten spreken. De wisselwerking tussen mens en omgeving brengt respect mee voor de eigen aard van die omgeving. Hiermee kun je aan je eigen leven een nieuwe waarde toevoegen.

Kloosters bepaalden eeuwenlang mee het Friese landschap. De bewoners leverden een belangrijke bijdrage aan it Fryske gea. Ten oosten van Metslawier stond het klooster Weerd. En bij Niawier stond het klooster Sion.

Op zaterdag 26 augustus wordt vanuit Metslawier een wandeltocht van ongeveer 15 km. en een fietstocht van ongeveer 30 km. georganiseerd. Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom in de Dorpskerk van Metslawier. Hier wordt om 10 uur een korte viering gehouden. De (dag)wandeltocht, in groepsverband,  gaat langs Jouswier, de plek van het voormalige klooster Weerd, Morra, en via de boerderij Sion bij Niawier terug naar Metslawier. De fietstocht, individueel, leidt ook naar Ee en Anjum. Rond 4 uur wordt iedereen voor een nazit terug verwacht  in het dorpscafé te Metslawier.

De kosten bedragen € 5,– per persoon. Wel graag zelf een lunchpakket meenemen, onderweg wordt soep aangeboden. Opgave tot woensdag 23 augustus via kleasterpaad@gmail.com  kleasterruntsje tsjerkepaad

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

drie × vijf =