Kristlik Fryske Krite ‘Gemma van Burmania’

Kristlik Fryske Krite ‘Gemma van Burmania’

De krite hâldt foar de leden en oare belangstellenden yn it winterskoft in tal ynspirearjende, nijsgjirrige, noflike Frysktalige jûnen troch sprekkers út te noegjen.
Wolle jo as belangstellende ek dizze jûnen of in jûn bywenje nim dan kontakt op mei:

dhr. A.M. Rozendal
Meester Bruningstraat 2
9101 DM  DOKKUM
till. : 0519-321262
email: Gemma van Burmania

Winterprogramma 2018-2019

Winterprogramma 2017-2018

Winterprogramma 2016-2017

Winterprogramma 2015-2016

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

veertien − negen =