Kuier en fytstocht fan út ‘Norg’

Kuier en fytstocht fan út ‘Norg’

Beste allen,

Pylgertocht 3 dec. 2022.

We lopen van de Margarethakerk in Norg naar de Evangelische gemeente in Roderesch.
We starten met koffie en cake in de Margarethahoeve.
Op de hoek Oosteind /Achter de kerk( zo heet de straat) zit opticien Elzer. Achter in dit gebouw is de Margarethahoeve.

Je kunt op de Brink voor de kerk parkeren. Het adres van de kerk is
Brink 2, 9331 AB Norg.

9.15
koffie
9.45 Viering in de kerk

Halbe Hageman vertelt over deze eeuwenoude kerk.

Hij doet dit gratis, er is een collectebus voor de kerk.

We wandelen langs het molenduinpad door een oud bos, naar de
gaslocatie.

Dit is de gasopslag. De druk in het grote gasveld van Groningen is inmiddels zo laag geworden, dat deze op dagen van strenge kou niet meer voldoende is. Er kan dan niet meer voldaan worden aan de zogeheten piekvraag. Om dit op te lossen, zijn er in Nederland drie gasvelden geschikt gemaakt voor gasopslag onder hoge druk die hierin kunnen voorzien. De andere twee velden waarin gas wordt opgeslagen liggen bij Grijpskerk in Groningen (industrieel gas) en bij Alkmaar in Noord-Holland. Bovengronds is in Langelo een grootschalig industrieel complex gerealiseerd. Het veroorzaakt bodembeweging in een groot gebied. Dit jaar wordt er 2 of 3x zoveel gas in gepompt dan normaal. De afhandeling van de schade is nogal omstreden.

Dan door het beekdal van het Eener diep.

In de jaren zeventig werd het Diep gekanaliseerd. De onlanden werden in cultuur gebracht.Veertig jaar later is het terug in oude meanderende staat met veel waterberging. Vooral om de stad Groningen te behoeden voor overstroming. “Het Peizerdiep werd robuust ingericht voor vitale natuur en landbouw. Een goed waterpeil is voor beide essentieel. Meanderende beken en natuurlijk ingerichte beekdalgronden zorgen voor opvang van pieken in wateraanvoer. Ook zorgt de herinrichting voor herstel van waardevolle blauwgraslanden en natte hooilanden, belangrijk voor tal van Rode Lijstsoorten.” Er worden nu zelfs ijsvogeltjes gezien.

over de hoge zandgrond naar de Evangelische kerk.
Adres hoofweg 47. Hier hopen we tussen 12.30 en 12.45 aan te komen.
De evangelische gemeente te Roderesch heeft geen monumentaal gebouw, maar is wel een groeiende
en bloeiende gemeente.
Hier krijgen we soep en drinken en kunnen we ons broodje eten.
Siebe Hut gaat ons vertellen over deze kerk
.

We lopen een iets kortere route terug naar Norg. Waar we dan bij het gezellige hotel, café, restaurant Karsten nog op eigen kosten kunnen nazitten.
De wandeltocht is wel een paar kilometer meer dan 15 km, wel bijna overal goede wandelpaden. De fietstocht gaat langs de knooppunten:
87-80-93-94-70-65-68-66-59-71-74-75-35-34-73-72-15-48-87.
Deze tocht is 40,6 km. Tussen 71 en 74 is de evangelische gemeente. Hoofdweg 47 Roderesch
(Je kunt van 70 ook meteen naar 71, dan is het 14 km. korter.)

Aanrader: Bij 71 is het hunebed. Een paar honderd meter aan de westkant is de
Zuiderdrift. Aan het einde van dit fietspad en het einde van het bos bevindt zich de Evangelische Kerk.

We hopen op een fijne dag met goed weer.

Opgeven kan nog tot 1 dec. Kosten zijn € 9,-

Ymie Veenstra
Aagje Idsardi
aagjeidsardi@gmail.com