Een middag rond Noordmans in Idsegahuizum

Een middag rond Noordmans in Idsegahuizum

Thema:

Een mens die speelt en denkt: Oepke Noordmans

noordmansOp zaterdag 26 november opent de Skúster Tsjerke haar deuren voor een bijeenkomst gewijd aan een van haar oud-predikanten: Oepke Noordmans. Deze bijeenkomst is een eerste vervolgmoment op de presentatie van het ‘kunstboek’ dat kunstenaar Rob Nypels maakte over de mens Noordmans en diens leven in opdracht van de Stichting Skúster Tsjerke. Nypels wil daarmee een wisselwerking op gang brengen tussen publiek en kunstenaar, waarin Noordmans bron van inspiratie vormt van een kunstwerk ‘in wording’. Lezers en kijkers worden uitgenodigd hun reacties en indrukken met de kunstenaar te delen.

De Friese theoloog Oepke Noordmans (1871-1956) is wel genoemd ‘de geniaalste Nederlandse theoloog van de twintigste eeuw’. De reden daarvoor moet men niet zoeken in zijn kwaliteiten als dominee of als vaktheoloog. In zijn lezingen, artikelen en boeken is hij op iets anders uit dan op uitbreiding van theologische vakkennis. Het oorspronkelijke, geniale van Noordmans is dat hij een scheppende denker is. Hij schrijft geen leerstelligheden bijeen maar zijn teksten laten ontdekkingen zien, een nieuwe oriëntatie. Daarvoor haalt Noordmans alles uit de kast: de ruimte van het land, de taal, het mensenleven met al z’n kleine en grote gebeurtenissen, om als een echte kunstenaar zijn visie op het leven te geven.

Een mens die speelt en denkt, dat is Oepke Noordmans. Een taalkunstenaar en een ziener.

Wat zag hij? Waarin zit het scheppende van zijn denken? Hoe gaf hij dat door?

De theologen Gerrit Neven en Akke van der Kooi (Protestantse Theologische Universiteit) zullen vanuit hun langjarig bezig zijn met de teksten van Noordmans proberen een antwoord te geven op die vragen. Zij laten iets zien van de ontwikkelingsgang van deze Friese boerenzoon, de invloeden van het land en de taal, zijn scholing, de spiritualiteit in het ouderlijk huis, de geestelijke atmosfeer waarin Noordmans ademde, zijn ervaringen in een tijd van oorlogen en sociale problemen, zijn perspectieven en inzichten.

Het kunstwerk van Nypels (18 bladen) ligt op de middag ter inzage. De beide sprekers zullen in hun bijdrage inhaken op diens verbeelding van het leven van Oepke Noordmans.
Het is de bedoeling dat in 2017 de serie bijeenkomsten rond leven en werk van Noordmans op verschillende manieren wordt voortgezet, onder meer met een expositie.

Datum: zaterdag 26 november, Hervormde Kerk te Idsegahuizum
Tijd: 15-17uur
Toegang gratis

Programma:
15.00 uur: Welkom en opening door Linda Miedema, bestuurslid van de Stichting Skúster Tsjerke
15.10 uur: Lezing prof. dr. Gerrit Neven
15.40 uur: Muzikaal intermezzo Anne Kalkman
15.50 uur: Luisteren naar een meditatie ‘De ladder Jacobs’ verzamelde werken dr O. Noordmans uit deel 8, door Stef van der Kolk voorgelezen.
16.00 uur: Lezing dr. Akke van der Kooi
16.25 uur: Muzikaal intermezzo Anne Kalkman
16.35 uur: Luisteren naar een brieffragment van Noordmans uit 1944, voorgelezen door Dhr Stef van der Kolk (deel 9B van de verzamelde werken van Noordmans)
16.40 uur: Muzikaal intermezzo Anne Kalkman
16.50 uur: Sluiting door Jappie Veenstra, voorzitter van de Stichting Skúster Tsjerke Daarna een informeel samenzijn met koffie en thee, bekijken

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tien − 5 =