Pommerant als Predikant

Pommerant als Predikant

Stichting ‘Pommerant als Predikant’ organiseert de Pommerantenpreek.

Een pommerantenpreek is een bijzondere inspirerende bijeenkomst met de kerk als plaats van handeling. Er staat geen predikant op de kansel, maar een bekende Fries vertelt over zijn of haar passie en drijfveren en brengt die in verband met een Bijbelverhaal.

Kontaktpersoon: dhr. Rommert Krijtenburg (voorzitter)
Emailadres : info@pommerantalspredikant.nl
Voor meer informatie klik op de webside: pommerantalspredikant