Pylgertocht fanút Goaiïngaryp

Pylgertocht fanút Goaiïngaryp

Beste pylgers,

In de eerste plaats wil ik jullie allen goede kerstdagen toewensen en folle lok en seine in 2017. We hopen volgend jaar ook weer mooie pylgertochten te maken.

Wybren de Glee laat ons weten dat hij op 14 januari een tocht wil organiseren vanuit Goingarijp (bij Terherne). Hij zegt daarover het volgende: Inloop kerk Goingarijp vanaf 9.15 uur. 10.00 uur een viering, daarna uitleg van de kerk door dhr A. Hoekstra. Vanaf 10.30 uur maken we een wandeltocht door de landerijen richting Eagmaryp en Terkaple. Bij Hearensyl kunnen we terecht voor een kop soep. Daarna naar Terherne met bezoek aan de oude Hervormde kerk. Uitleg door dhr. L. Warenhuis. En dan weer terug naar Goingarijp langs het Snekermear. Nazit bij klokkenstoel.

Wie mee wil, kan het aan Wybren doorgeven (s.v.p. tot 10 januari): W.de Glee

Wie ons jubileumboek nog niet heeft gekregen en dat wil kopen (€ 10,-) kan dat aan mij doorgeven: G.S. Groeneveld  Dan kun je het op 14 januari ontvangen.

De data voor de tochten in februari, maart en april zijn: 4 februari, 4 maart en 8 april. Is er nog iemand die de tocht in mei (datum in overleg) wil organiseren?

Mei groetnis, Gerrit Groeneveld

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

negentien + twaalf =