Pylgertocht fan út Ysbrechtum

Pylgertocht fan út Ysbrechtum

Alweer de tweede pylgertocht van het jaar op Zaterdag 3 februari.
We starten in de Kerk van IJsbrechtum waar om 9.30 de koffie klaar staat.
De auto kan men parkeren op de parkeerplaats van “Epema State.
Om 10.00 uur rondleiding in de kerk en een korte viering.
Daarna beginnen we aan de tocht van ongeveer 16 km.
De tussenstop is in Roodhuis waar we de Kath.Kerk bezichtigen met een rondleiding. In het plaatselijke café kunnen we soep nuttigen en ons meegebrachte lunch pakketje eten.
Groente of tomatensoep € 2,50.
Daarna lopen we over een binnenpad naar Tirns waar we de kerk bezichtigen en door de koster worden rondgeleid.
Vandaar lopen we terug naar IJsbrechtum waar we eventueel nog na kunnen zitten in de kerk.

Opgave kan t/m 31 januari bij ds.Groeneveld:g.s.groeneveld@ziggo.nl   tel.0515-579190.
Tot 3 febr. Hartelijke Groeten Gitte Eggens -Bergsma en LiesBergsma-Bos.