Pylgertocht fan út Aldskoat

Pylgertocht fan út Aldskoat

Beste allen,

Helaas kon de tocht van 4 februari vanwege omstandigheden niet doorgaan. Die houden we nog tegoed. Onze volgende tocht is op 4 maart. Zie verder onderstaande informatie. Er is dan ook weer gelegenheid om ons jubileumboek “Tsien jier pylgertochten” te kopen.

mei hertlike groetnis en oant sjen, Gerrit Groeneveld

Beste Pylgers,

Voor zaterdag 4 maart hebben we een mooie pylgertocht uitgezet. We komen 9.30 uur bijelkaar voor een bakkie koffie in het MFA multifunctioneel centrum in Oudeschoot. Tussen 9.45 en 10.00 gaan we naar de Skoatertsjerke voor een korte viering en zal de heer Siep van der Zee ons het een ander vertellen over de kerk.

Daarna gaan we langs het riviertje de Tjonger naar Mildam, weer we eerst de tuin van Le Roy gaan bezichtigen. Voor de lunch gaan we naar het Trefpunt waar de soep voor ons klaar staat. Daarna gaan we wandelend door de bossen van Oranjewoud weer naar Aldskoat. En voor de liefhebbers gaan we naar cafe ’t Skoat aan de Marktweg.

Er is parkeerruimte bij het MFA van Leeuwenhoekweg 10, 8451 CN Oudeschoot.

Graag opgeven voor 1 maart bij Gé Leenstra email: geleenstra

Met vriendelijke groet van,

Pytsje, Tiny en Gé.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

vier × twee =