Pylgertocht fan út Eksmoarre

Pylgertocht fan út Eksmoarre

Beste mensen

 Onze eerste pylgertocht in het nieuwe jaar 2018 start op zaterdag 6 januari in de kerk van Exmorra.
Vanaf half tien staat  hier de koffie klaar. Om 10 uur begint een korte viering, waarna we een tocht maken van ongeveer 15 km. De eerste stop is in de kerk van Allingawier, waar de film “De achtste dag”, gemaakt naar een idee van Klaas Jansma (20 minuten). Daarna lopen we over een pad door het land naar de kerk van Parrega waar de snert en soep, verzorgd door  één van onze pylgers, Simen van der Kamp, klaar staan en koster Hille de Vries zal vertellen over het kerkgebouw. Van Parrega gaat het naar de kerk van Tjerkwerd, die ook een rijk kerkinterieur heeft. Vandaar gaat het via een mooie route door het land terug naar Exmorra. Voor wie wil is er dan nog een nazit in it Honk. De deelnemers aan deze tocht nemen zelf een lunchtpakket mee. Kosten zijn er voor de koffie en snert/soep. Opgave kan t/m 3 januari bij Gerrit Groeneveld: g.s.groeneveld@ziggo.nl (tel. 0515-579190).

Goede kerstdagen en folle lok en seine tawinske yn it nije jier!

mei groetnis fan Gerrit en Korien

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − negen =