Pylgertocht fan út Ketlik

Pylgertocht fan út Ketlik

Beste allen,

Tineke Bleeker heeft de tocht van 3 maart uitgezet. Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom in de Thomastsjerke in Ketlik (Katlijk), Kerkelaan 20; 8455 JR. Er kan in het dorp geparkeerd worden. Na de koffie is er een korte viering, waarna Ritske Boonstra zal vertellen over het kerkgebouw. Rond 11 uur vertrekken we voor onze tocht. De route gaat via het Jan Jonkmanpaad naar Brongerga (grafkelder van de familie Van Limburg-Stirum) naar de Knipe. In café “De Knyp” staat de soep klaar en kunnen we ons lunchpakket gebruiken. Na de maaltijd lopen we naar Boven Knijpe, naar de Doopsgezinde Kerk waar Anne Zernike heeft gestaan, de eerste vrouwelijke predikant. Mevrouw Durkstra vertelt over de kerk en gemeente en over Anne Zernike. Hier wordt ook gezorgd voor koffie/thee. Hierna lopen we weer terug naar Ketlik. In café de Knyp kunnen we nog wat drinken na afloop (met de auto te bereiken voor wie wil).

De kosten zijn deze keer € 6,- te betalen bij aankomst.

Opgave kan tot woensdag 28 februari bij Tineke Bleeker: tineke.bleeker@gmail.com