Pylgertocht mei start yn Terwispel

Pylgertocht mei start yn Terwispel

Hartelijk welkom bij  de Pylgertocht op zaterdag 6 oktober 2018

De start is in Terwispel. Vanaf half 10 staat de koffie klaar in de kerk, De Streek 25 8407 EE Terwispel. Aansluitend houden we een korte viering. De wandeling (+ 15 km) leidt o.a. via Gorredijk en langs De Compagnonsvaart naar Lippenhuizen. Na de lunchpauze gaan we terug naar Terwispel. Voor de liefhebbers lopen we bij de kerk nog even door voor een nazit bij Theeschenkerij The Wisple (= voor eigen rekening).

Opgave: Uiterlijk donderdag 4 oktober 2018 via de mail: tri.boer@planet.nl

Graag zelf een lunchpakket meenemen en € 8, — als inschrijfkosten. De nazit is voor eigen rekening. (N.B. Er is ter plaatse geen pin-automaat aanwezig.)

Tot ziens op zaterdag 6 oktober

Met vriendelijke groet,

Tryntsje de Boer