Pylgertocht: startpuntTsjom

Pylgertocht: startpuntTsjom

Programma bij de Pylgertocht op zaterdag 1 december 2018.

Vanaf half 10 staat de koffie klaar in de Johannes kerk te Tzum: Franekerweg 47, 8804 NA

Aansluitend is er een korte viering. ( programma ontvangt u in de kerk.)

Het eerste gedeelte van de tocht is 8 kilometer en brengt ons via Tritzum en de Slachte in Kubaard.

Met het dorpshuis is afgesproken dat wij daar soep en een consumptie krijgen.

Na de lunchpauze krijgen wij nog een korte rondleiding in de kerk aldaar.

Waarna wij weer terug lopen naar Tzum via de Wommelser en de Nieuwbuurtsterweg, ook dit is ± 8 kilometer.

In de kerk kunnen wij dan nog afscheid van elkaar nemen met nog een kopje koffie of thee.

Ja, en wie dan nog zin heeft om de toren te beklimmen,  dat is ook nog mogelijk.

Opgave voor uiterlijk woensdag 28 november via de mail piet.smedinga@hetnet.nl

Graag lunchpakket meenemen en € 8,– voor alle de kosten.

De nazit in de kerk is dan nog voor eigen rekening.

Tot ziens op zaterdag 1 december.

Met een groet van Piet en Jitske.

Ps. Wie eventueel nog belangstelling heeft voor het boekje 10 jaar Pylgertochten kan dit nu ook doorgeven; dan neem ik ze mee naar de kerk kosten 7.50,–