Pylgertocht fan út Steggerda

Pylgertocht fan út Steggerda

Allereerst willen we ieder een gezegend nieuwjaar toewensen.

De tocht is op zaterdag 2 februari en wordt georganiseerd door Jan en Lieske Bosma. We starten in Steggerda in ‘Het Anker’, Steggerdaweg  37 8395 PJ Steggerda .

Om 9.30 staat de koffie, thee  klaar. Kosten 5 euro voor koffie en soep  graag  vooruit betalen.  Parkeren kan naast de weg. En om 10.00 uur  gaan we naar de kerk. Om half elf gaan we wandelen . Om ± 12. 00 uur lunch , de soep staat dan klaar, we hopen omstreeks 15.30 weer terug bij ‘Het Anker’ te zijn, waarna we nog even na kunnen praten.

Graag aanmelden voor 29 Januari op  janenlieske@gmail.com