Pylgertocht fan út Sint Jânsgea

Pylgertocht fan út Sint Jânsgea

Beste pelgrims,

De tweede pelgrimstocht staat alweer voor de deur die op 9 november is gepland. We starten in Sintjohannesga – De Streek 110 – en lopen via smalle wegen enfietspaden naar Rohel. Waar de soep op ons wacht en we ons meegebracht broodje kunnen opeten. Dan kuieren we over de polderdijk naar Fjouwerhus (Vierhuis) en via een andere route weer terug naar Sintjohannesga. Goed schoeisel is aan te raden. Vanaf 9.30 uur worden we verwelkomd met een kop koffie en koek in het gebouw achter de kerk. Om 10 uur is de viering in de kerk waarna korte uitleg over kerk.
De tocht is ongeveer 15 km.
Voor de liefhebbers van de kuier tocht is er nog een nazit in het Eetcafe RUS’AN naast de kerk. We rekenen deze keer allemaal persoonlijk af bij de bediening.

Graag opgeven voor 2 november bij Tiny Nijzijng e mail tinynijzing@hotmail.com 

We hopen op een gezellige dag in een ander stukje Friesland.

Pietsje, Tiny en Gé.