Pylgertocht fan út Westerbork

Pylgertocht fan út Westerbork

Beste Pylgers,
 
Zaterdag 8 april wandelen wij, voor de verandering, weer eens door een stukje Drenthe. Vanaf 9.15 uur staat er koffie/thee + koek klaar in de oude Stefanuskerk, Hoofdstraat 10, 9431 AD Westerbork.
Achter de kerk is er gelegenheid tot parkeren. Rond ca. 9.45 uur is er in de kerk een korte viering waarbij dhr. Amsing ons op het orgel zal begeleiden. Hierna zal dhr. Spiekman ons iets vertellen over de geschiedenis van de kerk. De start van de pylgertocht is om 10.30 uur. We wandelen langs heidevelden en bos, via de buurtschappen Holthe en Makkum, naar de R.K.Willibrordkerk in Beilen. We hopen hier rond 12.30 uur aan te komen. Ook in deze kerk krijgen wij een korte uitleg over het kerkgebouw, waarna soep/koffie/thee klaar zal staan en wij het door ons meegebrachte brood kunnen nuttigen. Zo rond 13.30 uur begeven wij ons weer op pad. We lopen door de buurtschappen Alting en Klatering, daarna door een weiland en langs een oeverpad (goed schoeisel!), terug naar Westerbork. We hopen hier rond 15.45 uur weer aan te komen en hebben dan ongeveer 17km gewandeld. Nazit is mogelijk in de gezellige museumherberg “de Ar”. Onkosten van deze dag: Koffie enz. in de Stefanuskerk: 2 euro; soep 2 euro, koffie/thee in de Willibrordkerk: 1 euro
 
Opgave voor de pylgertocht graag voor 5 april bij Baukje Modderman-Straatsma. Email: rbmodstraat@tele2.nl Tel. 0593-523883
 
Oant sjen in Westerbork en een hartelijke groet van Aly de Graaf, Baukje en Dolf Modderman.
 

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

zeven − 1 =