Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

kleasterruntsje tsjerkepaad KLEASTERRÛNTSJE vanuit Ferwert. De start is om 10 uur in de St. Martinuskerk te Ferwerd met een viering en een rondleiding in de kerk. Het Kleasterrûntsje van ongeveer 15 km gaat door een open landschap. Eerst naar de plek van het voormalige klooster Foswerd. Rond de lunchtijd een bezoek aan de kerk op de terp van Hogebeintum. ’s Middags naar Blija, waar de kerk was gewijd aan St. Nicolaas. De verdere route leidt langs de Waddenzeedijk terug naar Ferwerd. Kosten € 5,- per deelnemer (incl. koffie en programma). Opgave t/m 24 augustus via kleasterpaad@gmail.com

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

zeventien + negen =