Aginda

Fryske fesper op 23 juny 2024

Op snein 23 juny 2024 wurdt al wer de lêste Fryske fesperfiering fan dit seizoen holden yn de Grutte of Jacobiner tsjerke yn it sintrum fan Ljouwert.