Pygertocht fan út Grou

Pygertocht fan út Grou

Hartelijk welkom in de Sint Piterkerk, Kerkstraat 4, Grou.

Parkeeradvies: Stationsweg/Parkstraat
Friesmastrjitte
Gedempte Haven

(van daar is het 5 à 10 minuten lopen naar de kerk)

PROGRAMMA:

vanaf 9.30 ontvangst met koffie/thee.

10.00 – 10.45 viering door ds. Reinier Nummerdor. Het orgel wordt bespeeld door Eelke Pander;
“kerkgeschiedenis” door koster Eddy v.d. Noord.

11.00 start van de wandeling (via kanaal en spoor) naar Jirnsum.

12.30 aankomst bij restaurant De Twee Gemeenten, waar de  soep klaar staat en we de door ons
zelf meegenomen lunch kunnen eten.

13.30 we lopen naar de kerk van Friens, waar dhr. Pyt Sjonger ons van 14.15 – 14.45 vertelt over de “kerkgeschiedenis”.

15.00 via een schelpenpad langs de Boarn lopen we terug naar Grou. Aankomst 16.00, het is mogelijk om in de Stay Okay na te zitten.

De lengte van de wandeling is ongeveer 15 km.

De kosten zijn 8 euro p.p. Graag gepast betalen!

Opgave t/m maandag 1 april bij Ruurke Schat. e-mail: rschat@hetnet.nl   tel.: 0566 622619

Tot ziens op 6 april: Jeltsje Wiersma en Ruurke Schat.