KrúspuntArchives

Pylgertocht fan út It Hearrenfean

Pylgertocht 4 jannewaris 2020 Fan 09.30 oan’t  10.00 oere ynrin yn it Parochiehûs fan de HH Petrus en Paulus Parochie op It Hearrenfean (Crackstrjitte 1, 8441 ES). Om likernoch 10.00 in koarte oertinking oer de “Magiërs” oftewol de “Trije Keningen” (It feest fan de Trije Keningen is op 6 jannewaris). Dan in rûnlieding troch it

Read more

Pylgertocht fan út Sint Jânsgea

Beste pelgrims, De tweede pelgrimstocht staat alweer voor de deur die op 9 november is gepland. We starten in Sintjohannesga – De Streek 110 – en lopen via smalle wegen enfietspaden naar Rohel. Waar de soep op ons wacht en we ons meegebracht broodje kunnen opeten. Dan kuieren we over de polderdijk naar Fjouwerhus (Vierhuis) en

Read more

Pylgertocht fan út Heech

Beste pelgrims, Een nieuwe pelgrimseizoen staat weer in de startblokken! De spits wordt deze keer afgebeten in het watersportdorp Heeg op zaterdag 5 oktober. We beginnen bij De Ichthuskerk, De Skatting 30. Vanaf 09.15 staat de koffie daar klaar en om 09.45 beginnen we met een korte viering. Daarna zal er in het kort iets

Read more

Pylgertocht op Amelân

Beste Pylgers Op zaterdag  25 mei vieren we het 12 ½ jarig jubileum van het bestaan van de pylgertochten. Deze keer hebben we gekozen voor Ameland. In dit weekend zijn er vanwege andere wandeltochten velen onderweg naar Ameland. Daardoor kan het vol zijn op de parkeerplaatsen bij Holwerd. Ons advies is daarom: probeer zo veel

Read more

Pygertocht fan út Grou

Hartelijk welkom in de Sint Piterkerk, Kerkstraat 4, Grou. Parkeeradvies: Stationsweg/Parkstraat Friesmastrjitte Gedempte Haven (van daar is het 5 à 10 minuten lopen naar de kerk) PROGRAMMA: vanaf 9.30 ontvangst met koffie/thee. 10.00 – 10.45 viering door ds. Reinier Nummerdor. Het orgel wordt bespeeld door Eelke Pander; “kerkgeschiedenis” door koster Eddy v.d. Noord. 11.00 start

Read more

Pylgertocht Súdlaren – Anloo

Pylgertocht Zuidlaren – Anloo, 2 maart 2019 Hartelijk welkom in de dorpskerk van Zuidlaren, Kerkbrink 3. De auto kan naast of achter de kerk worden geparkeerd. Het programma van deze dag is als volgt: Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar in de kerk 10.00 uur: korte viering, waarna uitleg over de historie van het

Read more

Pylgertocht 5 jannewaris o.s. giet net troch

Beste allen, Tryntsje de Boer en Tineke Bleeker hebben hun uiterste best gedaan om de organisatie rond te krijgen van onze volgende pylgertocht op 5 januari. Helaas lukte dat niet, vooral omdat er niet een lunchadres gevonden kon worden voor een zo’n grote groep pylgers. We hebben daarom besloten om deze tocht niet te laten

Read more

Pylgertocht mei start yn Terwispel

Hartelijk welkom bij  de Pylgertocht op zaterdag 6 oktober 2018 De start is in Terwispel. Vanaf half 10 staat de koffie klaar in de kerk, De Streek 25 8407 EE Terwispel. Aansluitend houden we een korte viering. De wandeling (+ 15 km) leidt o.a. via Gorredijk en langs De Compagnonsvaart naar Lippenhuizen. Na de lunchpauze

Read more

Pylgertocht yn Snits

Beste pylgers,   Hierbij stuur ik jullie het programma van zaterdag 12 mei van de pylgertocht in en rondom Sneek. We beginnen in de Martini kerk. Inloop en koffie/thee vanaf 9.15. Ingang bij de oude kosterswoning , Grote Kerkstraat. Tegenover de G en W winkel. Galiga promenade.   Om 10. 00 uur is er een

Read more

Pylgertocht fan út Kollum

Programma pylgertocht 7 april vanuit de Maartenskerk, Voorstraat 39;  9291CD Kollum – Ontvangst in de Maartenskerk  09:30 tot 10:00. Daarna viering in deze kerk – Vanuit de kerk naar Veenklooster (Fogelsanghstate) waar we om plm. 12:00 aankomen waar we ons brood eten en soep krijgen. – Bezichtiging Fogelsanghstate met rondleiding in twee groepen van plm.

Read more

Pylgertocht fan út Ketlik

Beste allen, Tineke Bleeker heeft de tocht van 3 maart uitgezet. Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom in de Thomastsjerke in Ketlik (Katlijk), Kerkelaan 20; 8455 JR. Er kan in het dorp geparkeerd worden. Na de koffie is er een korte viering, waarna Ritske Boonstra zal vertellen over het kerkgebouw. Rond 11 uur vertrekken we

Read more

Pylgertocht fan út Ysbrechtum

Alweer de tweede pylgertocht van het jaar op Zaterdag 3 februari. We starten in de Kerk van IJsbrechtum waar om 9.30 de koffie klaar staat. De auto kan men parkeren op de parkeerplaats van “Epema State. Om 10.00 uur rondleiding in de kerk en een korte viering. Daarna beginnen we aan de tocht van ongeveer

Read more

Pylgertocht fan út Eksmoarre

Beste mensen  Onze eerste pylgertocht in het nieuwe jaar 2018 start op zaterdag 6 januari in de kerk van Exmorra. Vanaf half tien staat  hier de koffie klaar. Om 10 uur begint een korte viering, waarna we een tocht maken van ongeveer 15 km. De eerste stop is in de kerk van Allingawier, waar de

Read more

Aginda Pylgertochten

Beste pylgers, We hadden afgelopen zaterdag prachtig weer en een fantastische pylgertocht onder leiding van Theo en Bonny. Veel dank daarvoor. Jelly had een aantal keren flink pech, maar gelukkig vond ze ook barmhartige Samaritanen op haar weg. Sterkte toegewenst, Jelly. Jan Klaren heeft ook foto’s gemaakt. Die komen later via ‘’We transfer’’. Sommigen vroegen

Read more

Pylgertocht fan út Zorgvlied

Voor zaterdag 7 oktober hebben we weer een mooie tocht uitgezet. Hij gaat vooral door een bos en open gebied. Wij starten in Zorgvlied en wandelen dan naar Boyl en na de lunch weer terug naar ons begin punt.We hopen elkaar na een zomerstop weer te ontmoeten in het gebouw naast de Katholieke kerk in

Read more

Pylgertocht fan út Zurich (Surch)

Uitnodiging voor de Pylgertocht op 6 mei 2017 De start is deze zaterdag in Zurich; niet in Zwitserland, maar in het Friese Surch. De tocht  (+ 15 km) leidt langs het Surcher-oord en de waddenkust naar Kornwerderzand. We bezoeken het Kazemattenmuseum en houden er de lunchpauze. Daarna lopen we langs de IJsselmeerkant van de Afsluitdijk

Read more

Pylgertocht fan út Westerbork

Beste Pylgers,   Zaterdag 8 april wandelen wij, voor de verandering, weer eens door een stukje Drenthe. Vanaf 9.15 uur staat er koffie/thee + koek klaar in de oude Stefanuskerk, Hoofdstraat 10, 9431 AD Westerbork. Achter de kerk is er gelegenheid tot parkeren. Rond ca. 9.45 uur is er in de kerk een korte viering

Read more

Pylgertocht fan út Aldskoat

Beste allen, Helaas kon de tocht van 4 februari vanwege omstandigheden niet doorgaan. Die houden we nog tegoed. Onze volgende tocht is op 4 maart. Zie verder onderstaande informatie. Er is dan ook weer gelegenheid om ons jubileumboek “Tsien jier pylgertochten” te kopen. mei hertlike groetnis en oant sjen, Gerrit Groeneveld Beste Pylgers, Voor zaterdag

Read more

Pylgertocht fan út Aldegea (SM)

Beste pylgers, Wij hebben een mooie pylgertocht van ongeveer 15 km in petto. Op 4 febr. komen we om 9.15 uur samen in ‘It Folksgebou’ in Oudega (Smallingerland) voor een kopje koffie en koek. Om 9.45 uur gaan we naar de Hervormde kerk voor de viering. Daarop aansluitend zal mevr. Stelwagen ons iets over de

Read more

Pylgertocht fanút Goaiïngaryp

Beste pylgers, In de eerste plaats wil ik jullie allen goede kerstdagen toewensen en folle lok en seine in 2017. We hopen volgend jaar ook weer mooie pylgertochten te maken. Wybren de Glee laat ons weten dat hij op 14 januari een tocht wil organiseren vanuit Goingarijp (bij Terherne). Hij zegt daarover het volgende: Inloop

Read more

Pylgertocht fan út St. Jabik

Pylgertocht  fan út de ‘Groate kerk’ yn Sint Jabik. It programma:   9.30 oere  Wolkom yn de tsjerke by in kopke kofje (sels betelje €.1,00 it kopke) 10.00 oere  Meditatyf momint mei oan  e’ ein de presintaasje fan it boekje ‘Tsien jier pylgertochten”. 11.00 oere  Start fan de kuiertocht. De tiden binne likernôch en it

Read more

Jubileumpylgertocht 15 oktober 2016

Beste allemaal, In oktober is het 10 jaar geleden dat onze eerste pylgertocht werd gehouden. Het begon als een activiteit vanuit de Protestantse gemeente Jubbega-Hoornsterzwaag, later volgden de contacten met andere kerken en kwamen er steeds meer mensen bij, uit heel Friesland en zelfs van daarbuiten. Er wordt momenteel gewerkt aan een jubileumboekje van al

Read more

Pylgertocht Earnewâld

Ynformaasje foar de pylgertocht fan út Earnewâld dy’t Gerrit van der Iest mei Jelly Hania taret hat. Opjefte oant uterlik woansdei 6 april by: gerritarendsoan@hotmail.com Berjocht foar alle pylgers(sters). Der wienen wat tûkelteammen mar de tocht foar 9 april is no rûn. It programma foar dy dei: 09.15 oere     De kofje stiet foar ús klear

Read more

Pylgertocht 14 novimber 2015

Ferslach pylgertocht 14 novimber 2015 Dizze pylgertocht hat as tema: ‘Op weg naar het Licht!’ De nijsberjochten fan’e moarn binne lykwols tige tsjuster. Mear as 120 deaden troch terreuroanslaggen yn Parys.We begjinne mei kofje yn de kreas opknapte Eehof by de Mauritiustsjerke yn Drylts. We ha in aardich grutte groep en it waar liket ta

Read more