KrúspuntArchives

Pylgertocht fan út Balk

Beste pylgers, Op 8 april organiseren wij een tocht vanuit Balk. Vanaf 9.30 zijn jullie van harte welkom in de kerk van de Protestantse Gemeente, De Paadwizer. Adres van de kerk: Siemen de Jongstrjitte 2, 8561 DP Balk. Door wegwerkzaamheden kunnen we waarschijnlijk niet vlakbij de kerk parkeren. Om 10.00 is er een viering in

Read more

Pylgertocht fan út Iens

Op 4 maart is de Pylgertocht vanuit Iens (Edens)  over een afstand van ongeveer 14 km. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar in het Popelhûs en hopen wij elkaar daar te ontmoeten. Parkeren kan in Iens, even voorbij de kerk, Van Burmaniawei 3, 8733 EP Iens,  waar ook het Popelhûs is.  Ca. 10.15 naar

Read more

Pylgertocht fan út Burchwert

Beste pylgers, Pylgertocht (bezinningstocht) vanuit Burgwerd. Op 21 januari wordt door Catrinus Corporaal en Gerrit Groeneveld een pylgertocht georganiseerd. Deze is er voor een bestaande groep pylgers, maar staat open voor belangstellenden uit verschillende kerken in Bolsward en andere geïnteresseerden. We beginnen om 9.30 uur met koffie in het Doniahuis tegenover de Johanneskerk in Burgwerd.

Read more

Kuier en fytstocht fan út ‘Norg’

Beste allen, Pylgertocht 3 dec. 2022. We lopen van de Margarethakerk in Norg naar de Evangelische gemeente in Roderesch.We starten met koffie en cake in de Margarethahoeve.Op de hoek Oosteind /Achter de kerk( zo heet de straat) zit opticien Elzer. Achter in dit gebouw is de Margarethahoeve. Je kunt op de Brink voor de kerk

Read more

Pylgertocht

Beste pylgers, Jelly Hania en Jan de Jager organiseren de tocht van 28 mei. Het is een mooie wandeltocht van ongeveer 10 km. door Harlingen. Wie het lopen bezwaarlijk vindt, kan een fiets meenemen en stukjes fietsen. Het is fijn dat we na zo lange tijd weer door kunnen gaan met onze tochten. Bedankt Jelly

Read more

Pylgertocht fan út It Hearrenfean

Pylgertocht 4 jannewaris 2020 Fan 09.30 oan’t  10.00 oere ynrin yn it Parochiehûs fan de HH Petrus en Paulus Parochie op It Hearrenfean (Crackstrjitte 1, 8441 ES). Om likernoch 10.00 in koarte oertinking oer de “Magiërs” oftewol de “Trije Keningen” (It feest fan de Trije Keningen is op 6 jannewaris). Dan in rûnlieding troch it

Read more

Pylgertocht fan út Sint Jânsgea

Beste pelgrims, De tweede pelgrimstocht staat alweer voor de deur die op 9 november is gepland. We starten in Sintjohannesga – De Streek 110 – en lopen via smalle wegen enfietspaden naar Rohel. Waar de soep op ons wacht en we ons meegebracht broodje kunnen opeten. Dan kuieren we over de polderdijk naar Fjouwerhus (Vierhuis) en

Read more

Pylgertocht fan út Heech

Beste pelgrims, Een nieuwe pelgrimseizoen staat weer in de startblokken! De spits wordt deze keer afgebeten in het watersportdorp Heeg op zaterdag 5 oktober. We beginnen bij De Ichthuskerk, De Skatting 30. Vanaf 09.15 staat de koffie daar klaar en om 09.45 beginnen we met een korte viering. Daarna zal er in het kort iets

Read more

Pylgertocht op Amelân

Beste Pylgers Op zaterdag  25 mei vieren we het 12 ½ jarig jubileum van het bestaan van de pylgertochten. Deze keer hebben we gekozen voor Ameland. In dit weekend zijn er vanwege andere wandeltochten velen onderweg naar Ameland. Daardoor kan het vol zijn op de parkeerplaatsen bij Holwerd. Ons advies is daarom: probeer zo veel

Read more

Pygertocht fan út Grou

Hartelijk welkom in de Sint Piterkerk, Kerkstraat 4, Grou. Parkeeradvies: Stationsweg/Parkstraat Friesmastrjitte Gedempte Haven (van daar is het 5 à 10 minuten lopen naar de kerk) PROGRAMMA: vanaf 9.30 ontvangst met koffie/thee. 10.00 – 10.45 viering door ds. Reinier Nummerdor. Het orgel wordt bespeeld door Eelke Pander; “kerkgeschiedenis” door koster Eddy v.d. Noord. 11.00 start

Read more

Pylgertocht yn Snits

Beste pylgers,   Hierbij stuur ik jullie het programma van zaterdag 12 mei van de pylgertocht in en rondom Sneek. We beginnen in de Martini kerk. Inloop en koffie/thee vanaf 9.15. Ingang bij de oude kosterswoning , Grote Kerkstraat. Tegenover de G en W winkel. Galiga promenade.   Om 10. 00 uur is er een

Read more

Pylgertocht fan út Kollum

Programma pylgertocht 7 april vanuit de Maartenskerk, Voorstraat 39;  9291CD Kollum – Ontvangst in de Maartenskerk  09:30 tot 10:00. Daarna viering in deze kerk – Vanuit de kerk naar Veenklooster (Fogelsanghstate) waar we om plm. 12:00 aankomen waar we ons brood eten en soep krijgen. – Bezichtiging Fogelsanghstate met rondleiding in twee groepen van plm.

Read more

Pylgertocht fan út Ketlik

Beste allen, Tineke Bleeker heeft de tocht van 3 maart uitgezet. Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom in de Thomastsjerke in Ketlik (Katlijk), Kerkelaan 20; 8455 JR. Er kan in het dorp geparkeerd worden. Na de koffie is er een korte viering, waarna Ritske Boonstra zal vertellen over het kerkgebouw. Rond 11 uur vertrekken we

Read more

Pylgertocht fan út Ysbrechtum

Alweer de tweede pylgertocht van het jaar op Zaterdag 3 februari. We starten in de Kerk van IJsbrechtum waar om 9.30 de koffie klaar staat. De auto kan men parkeren op de parkeerplaats van “Epema State. Om 10.00 uur rondleiding in de kerk en een korte viering. Daarna beginnen we aan de tocht van ongeveer

Read more

Aginda Pylgertochten

Beste pylgers, We hadden afgelopen zaterdag prachtig weer en een fantastische pylgertocht onder leiding van Theo en Bonny. Veel dank daarvoor. Jelly had een aantal keren flink pech, maar gelukkig vond ze ook barmhartige Samaritanen op haar weg. Sterkte toegewenst, Jelly. Jan Klaren heeft ook foto’s gemaakt. Die komen later via ‘’We transfer’’. Sommigen vroegen

Read more

Jubileumpylgertocht 15 oktober 2016

Beste allemaal, In oktober is het 10 jaar geleden dat onze eerste pylgertocht werd gehouden. Het begon als een activiteit vanuit de Protestantse gemeente Jubbega-Hoornsterzwaag, later volgden de contacten met andere kerken en kwamen er steeds meer mensen bij, uit heel Friesland en zelfs van daarbuiten. Er wordt momenteel gewerkt aan een jubileumboekje van al

Read more

Pylgertocht 14 novimber 2015

Ferslach pylgertocht 14 novimber 2015 Dizze pylgertocht hat as tema: ‘Op weg naar het Licht!’ De nijsberjochten fan’e moarn binne lykwols tige tsjuster. Mear as 120 deaden troch terreuroanslaggen yn Parys.We begjinne mei kofje yn de kreas opknapte Eehof by de Mauritiustsjerke yn Drylts. We ha in aardich grutte groep en it waar liket ta

Read more