Pylgertocht fan út Balk

Pylgertocht fan út Balk

Beste pylgers,

Op 8 april organiseren wij een tocht vanuit Balk. Vanaf 9.30 zijn jullie van harte welkom in de kerk van de Protestantse Gemeente, De Paadwizer.
Adres van de kerk: Siemen de Jongstrjitte 2, 8561 DP Balk. Door wegwerkzaamheden kunnen we waarschijnlijk niet vlakbij de kerk parkeren.

Om 10.00 is er een viering in dit gebouw. Thema: Paadwizer nei Peaske.
Aansluitend zal oud-predikant Heegsma wat vertellen over deze kerk.

Daarna lopen we naar Harich, waar we de kerk mogen bezichtigen. In het nabijgelegen dorpshuis is er soep, koffie/thee en kunnen we onze broodjes eten.

’s Middags gaan we via een andere route terug naar Balk. Deze pylgertocht laat ons iets zien van de diversiteit van Gaasterland: bos, water en landerijen. De tocht is ongeveer 15 km.

Fietsers zijn ook van harte welkom! Jullie kunnen zelf een route uitstippelen. Planning is dat we rond 12 uur in het dorpshuis van Harich samen de maaltijd nuttigen. Om 15.15 hopen we  weer in Balk terug te zijn.

De nazit van de pylgertocht op 8 april is in café Teernstra in Balk. Dichtbij de kerk is door wegwerkzaamheden geen parkeerruimte. In de zijstraten is vaak nog wel gelegenheid om te parkeren.

Wandelaars en fietsers kunnen zich nog opgeven voor 4 april! We hopen op een mooie tocht.

Kosten: 10 euro per persoon.

Opgave vóór 4 april via de mail: reinschje@gmail.com of 06-12780111

Mei freonlike groetnis en oant sjen,

Pieter en Reinschje