Opmerkingen over het Fries in de kerk

Opmerkingen over het Fries in de kerk

In het ‘Historisch Tijdschrift voor de Gereformeerde Kerken in Nederland’, nr. 28. 2013 publiceerde dhr. Koen Zondag een uitvoering artikel met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in de kerk en met name in de Eredienst. 
Met instemming van de redactie van het tijdschrift en de schrijver kunt u het artikel (tekst en foto’s) ook op de website van Krúspunt lezen.