Stichting Doarpstsjerken Lollum – Waaksens

Stichting Doarpstsjerken Lollum – Waaksens

Naam:
Stifting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens

RSIN:
8538.20.648

Postadres:
Elshoutbuurt 1, 8823 SV Lollum

Doelstelling:
Het beheren, in stand houden en exploiteren van de monumentale kerkgebouwen (Buorren 9 te Waaksens en Kerkstraat 1 te Lollum). Met bijbehorende begraafplaatsen, alsmede overige onroerende zaken.

Hoofdlijnen beleidsplan:
– contacten met de PKN Lollum/ Waaksens en St. Tjerkerestauraasje L/W en diverse organisaties en overheden.
– verkrijgen van subsidiegelden en donaties.
– laten uitvoeren van restauratie en onderhoud, alsmede benodigde middelen voor exploitatie.

Namen en functies bestuurders:

Johannes Mulder, voorzitter                 lolkjemulder(at)live.nl
Karin van Hoeve, secretaris                  karinvnhv(at)gmail.nl
Douwe de Boer, penningmeester         douwedeboeramels(at)gmail.com
Epke Twijnstra, lid                                  e-twijnstra(at)home.nl

Beloningsbeleid bestuurders:
niet van toepassing

Beloningsbeleid directie en/of personeel:
niet van toepassing

Aktueel verslag activiteiten over 2013:
opgericht op 13 maart 2014.


Financiële verantwoording:

financieel verslag 2022

financieel verslag 2021

financieel verslag 2019/2020

financieel verslag 2018:

financieel verslag 2017:

financieel verslag 2015/2016:

financieel verslag 2014: