Stichting Tsjerkerestauraasjes Lollum en Waaksens

Stichting Tsjerkerestauraasjes Lollum en Waaksens

Naam: Stifting Tsjerkerestauraasjes Lollum en Waaksens

RSIN: 8095.77.239

Postadres: Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum

Doelstelling: Het realiseren van kerkrestauraties aan de monumentale dorpskerken van Lollum en Waaksens

Hoofdlijnen beleidsplan: In 2014: voorbereiding restauraties fase 2 (Waaksens) en fase 3 (Lollum); in 2015 uitvoering van de restauraties; in 2016 planning laatste fase Lollum.

Namen en functies bestuurders:

voorzitter                                                    vacature
L.H. Westra, secretaris                             liuwe.westra(at)mensa.nl
D. de Boer, penningmeester                    douwedeboeramels(at)gmail.com
D. Sieperda, algemeen bestuurslid        sieperda(at)hetnet.nl

Beloningsbeleid bestuurders: Bestuurders ontvangen geen beloning, en hebben hooguit recht op een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte onkosten.

Beloningsbeleid directie en/of personeel: N.v.t.

Aktueel verslag activiteiten:

over 2013:
Na het afwijzen van de subsidieaanvraag voor Waaksens eind 2012 is een nieuwe aanvraag ingediend en gehonoreerd. Voor Lollum is een brainstorm met verschillende partners gehouden over de gewenste herinrichting van de kerk.

finansjeel ferslach 2022

finansjeel ferslach 2021

finansjeel jierferslach 2019/2020

finansjeel jierferslach 2018

finansjeel jierferslach 2017

finansjeel jierferslach 2015 en 2016

finansjeel jierferslach 2013 en 2014