Stichting Vermogensbeheer Lollum – Waaksens

Stichting Vermogensbeheer Lollum – Waaksens

Namme:
Hervormde Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente Lollum-Waaksens / Protestantse Stichting Vermogensbeheer Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens

RSIN: 806930019

Postadres: Buorren 23, 8845 SG Waaksens

Doelstelling:
Het verkrijgen, beheren en administreren van alsmede het beschikken over vermogenswaarden (inclusief registergoederen) op een zodanige wijze dat de belangen van de Hervormde Gemeente Lollum-Waaksens / Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens op een evenwichtige wijze worden behartigd.

Haadlinen beliedsplan: vanaf 2014 jaarlijks 40% van haar bruto-revenuen uit te keren aan de stichting: Stifting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens.

Nammen en funksjes bestjoerders:
Epke Twijnstra, Voorzitter                                  e-twijnstra(at)home.nl
Michaëla van Beekhuizen, secretaris               henk05174(at)hetnet.nl
Douwe de Boer, penningmeester                      douwedeboeramels(at)gmail.com

Beleaningsbelied bestjoerders:
Geen beloning, alleen onkostenvergoeding voor eventuele gemaakte onkosten.

Beleaningsbelied direksje en/of personiel:

Aktúeel ferslach aktiviteiten oer 2013:
Met de kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Lollum-Waaksens en de kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk Lollum Waaksens en de stichting: Stifting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens i.o. werken aan de statutenwijziging van bovengenoemde stichting t.b.v. de fusie van de Hervormde Gemeente Lollum-Waaksens en de Gereformeerde kerk Lollum-Waaksens.

Finansjele ferantwurding:

finansjeel ferslach 2022

finansjeel ferslach 2021

finansjeel ferslach 2019/2020

finansjeel ferslach 2018:

finansjeel ferslach 2017

finansjeel ferslach 2015 en 2016

finansjeel ferslach 2012 en 2013