Bernard Smilde priis 2014

Bernard Smilde priis 2014

imageOp 29 maart 2014 waard yn Feanwâlden foar de twadde kear de Bernard Smilde priis útrikt. Jacobus Knol fan Dokkum waard de winner mei de oersetting ‘God sels hat sprutsen yn de tiid’. It is in oersetting fan it liet ‘God zelf heeft gesproken in de  tijd’  fan Tom Naastenpad.

It winnende Krystliet

Ferslachje yn it FD winnende Krystliet

It sjueryrapport

De melody, dy’t Willem Vogel by it liet makke hat, is mei ynstimming fan de erven fan de komponyst ek de melody bleaun by de oersetting fan Jacobus Knol.