De ‘beeldenstorm’ in Leeuwarden 450 jaar geleden

De ‘beeldenstorm’ in Leeuwarden 450 jaar geleden

Herdenkingsdienst  1566-2016 Leeuwarden,  11 september a.s.

De Beeldenstorm van 1566 is in onze vaderlandse historie een uitgesproken voorbeeld van ‘religieus geweld’. Protestantse volkswoede liep op veel plaatsen uit in gewelddadige vernieling van heiligenbeelden en gewijde ornamenten van bestaande kerken.
Smeulende kritiek op de praktijk van kerk en geloof sinds hervormers als Luther en Calvijn, ontaardde in enkele maanden tijds in een golf van vernielzucht. Aangewakkerd door calvinistische ‘haatpredikers’ die zich afzetten jegens ‘afgoderij’ en ‘valse waarheden’ in stand gehouden door de gevestigde katholieke kerk.
Wat begon in de zuidelijke Nederlanden (Vlaanderen,  Antwerpen) verspreidde zich in enkele maanden als een strovuur naar Amsterdam, Utrecht en andere steden. Op 8 en 13 september 1566 kwamen in Leeuwarden de eerste calvinistische predikanten openlijk aan het woord voor de gemeente van de St. Vituskerk, de vroegere parochiekerk bij de Oldehove.
Maar anders dan in andere plaatsen liep het in Friesland minder gewelddadig uit de hand. Al koos het gewest later massaal voor overgang naar het protestantisme en hield alleen een minderheid in het noorden vast aan de rooms-katholieke geloofstraditie.
Wat gebeurde er in het rampjaar 1566 in Leeuwarden?  En waarom bleef religieus geweld in Friesland aanvankelijk beperkter dan elders?

450 jaar na dato organiseert de Leeuwarder Raad van Kerken een terugblik en herdenkingsdienst over de Beeldenstorm op zondag 11 september a.s.  

Tijdens de dienst staat historicus Lammert  de Hoop*) in kort bestek stil bij historische feiten en vragen.

Lês hjir de publikaasje yn de Ljouwerter krante op 27 augustus 2016 oer dit ûnderwerp.

*) lees hier zijn kompleet referaat dat hij op 11 september heeft gehouden.

Lees hier het verslag van Wiep Koehoorn die aanwezig is geweest bij de dienst.