Kursus programma ‘Leauwe yn Fryslân’ 2017 – 2018

Kursus programma ‘Leauwe yn Fryslân’ 2017 – 2018

Kursusprogramma ‘Leauwe yn Fryslân’ 2017 – 2018 (Frysk)

Naast de Doopsgezinde vermaning in Leeuwarden is zeven jaar geleden een Huis van Bezinning en Bezieling opengegaan, genaamd Oergong. Vele gemeenten worden kleiner. Vermaningen sluiten of gaan een gezamenlijk pad bewandelen. In deze tijd van krimp en ook wel kramp bij de Menisten is het goed om een uitzondering op het krimpthema te bekijken; nl. Oergong als Fresh Expression1 naar de toekomst toe. De Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden heeft het initiatief genomen om de voormalige kosterswoning, die lange tijd functioneerde als kantoor van de Friese Doopsgezinde Sociëteit, een nieuwe bestemming te geven en in te richten als meditatiecentrum. In dit artikel voor Leauwe yn Fryslân wil ik stilstaan bij mijn eigen inspiratie. Mijn droom van en ontkiemend verlangen naar een ‘huis van gebed’. In het ontstaan en de ontwikkeling van Oergong naast de eeuwenoude Doperse gemeente (1631), herken ik mijn verlangen om oude en nieuwe tradities op positieve wijze met elkaar te verbinden. Het oude komt op deze wijze tot vernieuwing en het nieuwe vindt zijn wortels in het oude.

Lees hier het hele artikel geschreven door ds. Tj. Hiemstra, doopsgezind predikante in Leeuwarden.

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

3 − 1 =