Wat doe ik hier in Gods naam?

Wat doe ik hier in Gods naam?

Artikel fan Liuwe H. Westra yn it blêd   vignet kerk en theologie  nr. 66 (2015), 392-404

Dat het predikantschap door de secularisatie onder druk staat, behoeft nog steeds geen betoog. Maar hoe ziet die druk er precies uit en hoe werkt hij? Daarover hebben we in de literatuur nu enkele suggesties gevonden. Uiteraard komen er minder predikanten. Dit hoeft voor de individuele predikant echter niet per se grote gevolgen te hebben, zolang minder predikanten samen ook minder werk hoeven te verrichten. Dat er minder predikanten komen is weliswaar een gevolg van de secularisatie, maar het is een gevolg voor de kerk, niet voor de predikant.
– – – – – – –
Uiteraard is het mogelijk bepaalde formuleringen te vinden, die het predikantswerk kunnen dragen. ‘Getuige zijn van Jezus’, ‘de Schriften uitleggen’, ‘het Evangelie verkondigen’, ‘spreken in Gods naam’ – daar moeten we het volgens mij zoeken. Maar of we het daar ook zullen vinden? En stel dat het lukt ons als predikanten te hergroeperen onder de vlag van Gods naam – wat doen we dan in Gods naam?

Wat doe ik hier in Gods naam?