Westerwert

Westerwert

Tsjerklike PKN gemeente , dêr’t de plakken Jorwert, Bears, Jellum en Weidum ta behearre.

Domeny Hinne Wagenaar is gemeentedomeny yn de fjouwer doarpen en tagelyk pioniersdomeny fan de Stichting Nijkleaster yn Jorwert.

“Vanaf 1 juli 2012 werken Westerwert, de Stichting Nijkleaster en de afdeling Missionair Werk (van de Protestantse Kerk in Nederland) samen om gestalte te geven aan een nieuw klooster van stilte en rust op het Friese platteland. De kerk van Jorwert zal dienen als uitvalsbasis van Stichting Nijkleaster. De naam Westerwert is afgeleid van een vrouwenklooster, die in de middeleeuwen in nabijheid van de vier dorpen gevestigd was.”

mear ynformaasje