KrúspuntArchives

Zoutend zout zijn, ook zonder beelden

Op 12 september verscheen onderstaand artikel op de pagina ‘Geloven’ in het Friesch Dagblad, geschreven door Lodewijk Born. De Leeuwarder Courant berichtte Maria del Grosso op 12 september als volgt: