KrúspuntArchives

Kerkblad ‘De Binding’ PKN Franeker

Om informatie door te geven gebruiken we in de PKN te Franeker het kerkblad “De Binding”. Daarnaast geven we veel informatie met betrekking tot onze gemeente door via onze website. Als u klkt op: Franeker dan wordt u doorgelinkt naar de webite van de PKN te Franeker.