KrúspuntArchives

Protestantse gemeente Ingwert

Wij zijn een protestantse gemeente die gericht is op het gesprek tussen mensen, tussen mens en God, tussen mensen en bijbelverhalen. Dialoog houdt in dat je bereid bent open te staan voor elkaar. Vandaar dat onze gemeente vogels van vele pluimages telt, modern van karakter is en probeert het christelijk geloof vorm te geven op

Fierder lêze