KrúspuntArchives

Kleasterrûntsje Ee – Engwierum

Zaterdag 31 augustus Kleasterrûntsje Ee-Engwierum (wandelen en fietsen)   Fietstocht langs de sporen die de monniken hebben nagelaten in het landschap en langs Veenklooster.  Een prachtige tocht waarin we afwisselend het open landschap en het coulisselandschap van de Fryske Wâlden verkennen.   De oude slenk, nu het Dokkumer Grootdiep, vormt daarin een soort natuurlijke barrière. Vanaf

Read more

Een Kleasterrûntsje vanuit Bolsward

Een Kleasterrûntsje vanuit Bolsward op zaterdag 9 september (in samenwerking met Stichting Krúspunt) Op zaterdag 9 september wordt vanuit Bolsward een wandeltocht van ongeveer 12 km. en een fietstocht van ongeveer 35 km. georganiseerd. De kosten bedragen € 5,– per persoon. Graag zelf een lunchpakket meenemen. Opgave tot woensdag 6 september via kleasterpaad@gmail.com Programma 9

Read more

Een ‘kleasterrûntsje’ vanuit Gerkeskleaster

                                                                     Kleasterrûntsjes zijn wandel- en fietstochten door Fryslân. De start is bij een kerk, vaak van oorsprong een parochiekerk, die na de reformatie de dorpskerk werd. De meeste kerken zijn alleen op zaterdagmiddag tijdens Tsjerkepaad in de zomermaanden open. Onderweg kun je als een pelgrim genieten van de natuur en de stilte tot je laten

Read more

Kleasterrûntsje vanuit Leeuwarden

Kleasterrûntsje vanuit Leeuwarden, zaterdag 15 juli Het eerste Kleasterrûntsje/Kloosterrondje is op 15 juli vanuit Leeuwarden. Vanaf 9.30 uur inloop met koffie in de kosterij van de Grote Kerk. Na een korte viering volgt een wandeling door de oude binnenstad. Er kan ook een fietstocht worden gemaakt. Deelnemers aan deze tocht bezoeken een paar kerken in

Read more

Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

 KLEASTERRÛNTSJE vanuit Workum. De start is om 10 uur in de St. Gertrudiskerk te Workum met een viering. Aansluitend een rondleiding in de kerk en de bezichtiging van de tentoonstelling: Het zonnelied van Francisus van Assisi. Het Kleasterrûntsje van ongeveer 11 km leidt eerst naar de Werenfriduskerk  (RK)en vervolgens naar de Begine, waar nog de

Read more

Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

 KLEASTERRÛNTSJE vanuit Ferwert. De start is om 10 uur in de St. Martinuskerk te Ferwerd met een viering en een rondleiding in de kerk. Het Kleasterrûntsje van ongeveer 15 km gaat door een open landschap. Eerst naar de plek van het voormalige klooster Foswerd. Rond de lunchtijd een bezoek aan de kerk op de terp

Read more

Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

  KLEASTERRÛNTSJE  vanuit Aldeboarn. Start met koffie om 9.30 uur in het Andringahûs. Om 10.00 uur een korte viering in de Doelhofkerk rond Benedictijnse spiritualiteit met ds. Reinier Nummerdor uit Grou. Daarna volgt het Kleasterrûntsje, een wandeltocht van ongeveer 15 km. eerst naar de Dodokapel van Haskerdiken. Hier staat de soep klaar en kan het

Read more

Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

KLEASTERRÛNTSJE vanuit Dokkum , o.a. langs Boeddhistisch klooster. Wandelroute:  ongeveer 15 kilometer.  Het Kleasterrûntsje  start om 10.00 uur bij de Grote Kerk aan de Markt 2 te Dokkum.  We lopen aan de hand van de paaltjes van de historische wandelpaden naar het kerkje van  Aalsum. En vervolgens door de weilanden naar het kerkje van Hiaure.

Read more

Start ‘Kleasterrûntjes’ fan Stichting Tsjerkepaad

 U I T N O D I G I N G      St. Nicolaasga, 15 juni 2016 Geachte heer/mevrouw, geacht bestuur, De Stichting Tsjerkepaad organiseert vanaf dit jaar rond het thema “Kleasterpaad” een aantal kleasterrûntsjes. De opening van deze activiteit zal plaatsvinden in de RK H. Nicolaaskerk te St. Nicolaasga op zaterdag 16 juli 2016. Vanaf

Read more