KrúspuntArchives

Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

 KLEASTERRÛNTSJE vanuit Workum. De start is om 10 uur in de St. Gertrudiskerk te Workum met een viering. Aansluitend een rondleiding in de kerk en de bezichtiging van de tentoonstelling: Het zonnelied van Francisus van Assisi. Het Kleasterrûntsje van ongeveer 11 km leidt eerst naar de Werenfriduskerk  (RK)en vervolgens naar de Begine, waar nog de

Read more

Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

 KLEASTERRÛNTSJE vanuit Ferwert. De start is om 10 uur in de St. Martinuskerk te Ferwerd met een viering en een rondleiding in de kerk. Het Kleasterrûntsje van ongeveer 15 km gaat door een open landschap. Eerst naar de plek van het voormalige klooster Foswerd. Rond de lunchtijd een bezoek aan de kerk op de terp

Read more

Tsjerkepaad ‘Kleasterrûntsje’

  KLEASTERRÛNTSJE  vanuit Aldeboarn. Start met koffie om 9.30 uur in het Andringahûs. Om 10.00 uur een korte viering in de Doelhofkerk rond Benedictijnse spiritualiteit met ds. Reinier Nummerdor uit Grou. Daarna volgt het Kleasterrûntsje, een wandeltocht van ongeveer 15 km. eerst naar de Dodokapel van Haskerdiken. Hier staat de soep klaar en kan het

Read more

Start ‘Kleasterrûntjes’ fan Stichting Tsjerkepaad

 U I T N O D I G I N G      St. Nicolaasga, 15 juni 2016 Geachte heer/mevrouw, geacht bestuur, De Stichting Tsjerkepaad organiseert vanaf dit jaar rond het thema “Kleasterpaad” een aantal kleasterrûntsjes. De opening van deze activiteit zal plaatsvinden in de RK H. Nicolaaskerk te St. Nicolaasga op zaterdag 16 juli 2016. Vanaf

Read more

Tsjerkepaad

De tsjerken stean yn it Fryske lânskip as beakens fan trou en hâld-fêst. Spitich genôch binne de doarren fan de measte tsjerken faak ticht. Útgeande fan de Ried fan Tsjerken yn Fryslân wurdt sûnt 2004 Tsjerkepaad hâlden, de iepenstelling fan tsjerken op sneon-temiddeis yn de simmer. It is in grut sukses wurden. Der binne no

Read more