KrúspuntArchives

Dr. Bernard Smilde: “Tûzenpoat en trochsetter”

Op 28 januari werd in een volle Leeuwarder Jacobijnerkerk een bijeenkomst van de Fryske Akademy georganiseerd. Met onder meer een toespraak van de preses van de generale synode van de Protestantse Kerk, orgelspel van Theo Jellema, koorzang en last but not least de aanbieding van de bundel “Dr. Bernard Smilde: tûzenpoat en trochsetter”  werd het

Fierder lêze