KrúspuntArchives

Verkiezingspreek 2017

lezingen: Matheus 17: 1-9 en Filippenzen 3: 7-11 Gemeente van de Heer, Het laatste vers van de tweede lezing in de Friese vertaling – “Ik doch tige myn bêste om sa te kommen ta de ferrizenis út ’e dea” – bracht mij mijn lagereschooltijd in herinnering. Ieder jaar kreeg ik drie keer een rapport mee

Fierder lêze